Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/server138870/ftp/fundacja_sanatio/wp-content/plugins/give/includes/gateways/offline-donations.php on line 377
Polityka prywatności – Fundacja SANATIO

Polityka prywatności

Administrator – Fundacja SANATIO z siedzibą w Warszawie, posługująca się numerem REGON: 383100041 oraz numerem NIP: 7010919719, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000781937 i posiadająca adres korespondencyjny: ul. Grójecka 128 B lok. 50, 02-383 Warszawa, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://fundacja.sanatio.pl

Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
– celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
– możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies.

Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

Administrator informuje, że przechowuje zapytania http kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Więcej o Polityce Cookies

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content