O nas

Fundacja SANATIO niesie pomoc osobom nadmiernie zadłużonym. Pomagamy uwolnić się od długów, zrozumieć przyczyny finansowych problemów.

Oferujemy wsparcie prawne i psychologiczne osobom z problemami finansowymi w trudnym okresie ich pokonywania.

Fundacja SANATIO wspiera osoby zagrożone niewypłacalnością oraz niewypłacalne w trzech obszarach:

  • psychologicznym,
  • prawnym,
  • edukacji finansowej.

Pomagamy i wspieramy osoby nadmiernie zadłużone, wykluczone społecznie, ofiary przestępstw i osoby osamotnione.

Oferujemy pomoc prawną – polegającą na oddłużeniu, psychologiczną – polegającą na zbudowaniu psychicznej równowagi oraz ekonomiczną – polegającą na zdobyciu wiedzy i ugruntowania umiejętności zarządzania własnymi finansami.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content